Kontakt

Koordynator Projektu

prof. SGGW dr hab. Wanda Olech-Piasecka
e-mail: wanda_olech@sggw.pl
tel. (22) 593 65 78

Z-ca koordynatora

dr Agnieszka Suchecka
e-mail: agnieszka_suchecka@sggw.pl
tel. (22) 593 65 87
fax. (22) 593 65 76

Biuro Projektów Środowiskowych
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8 (bud.23 pok. 32)
02-786 Warszawa

Możliwość komentowania jest wyłączona.